Online bogholderi

Online bogholderi

Det mindre bogholderi med max 125 bilag pr. kvartal

Kvartalsvis bogføring

Bankafstemning

Momsrapportering

Udlevering af resultatopgørelse og balance for perioden samt  år til dato

Udføres i økonomisystemet e-conomic

Pris  1.400,00 kr. + moms  pr. måned

Forudsat at bilagene leveres i komplet tilstand.

Opstart kr. 600,00 + moms

_____________________________

Tilbud på det helt lille bogholderi max. 40 bilag pr. kvartal

Bogføring i e-conomic

Bankafstemning

Momsafstemning

Udlevering af resultatopgørelse og balance for perioden samt år til dato.

Pris 1.800,00 kr. + moms pr. kvartal

Forudsat at bilagene leveres i komplet tilstand

Opstart kr.  600 + moms

______________________________

Andre regnskabsmæssige opgaver i forbindelse med ovenstående pakker faktureres med 385,00 kr. + moms  i timen, det kan f.eks. være totalafstemning af balanceposter i forbindelse med årsafslutning, så regnskabet er klar til revisor.

Ved bilagsmængder over 125 pr. kvartal vurderes der individuelt.